Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος myrepsos.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα myrepsos.gr  λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης Μυρεψός ΙΚΕ   με ΑΦΜ:800621365 που εδρεύει επί της αρχής της οδού 21ης Ιουνίου  στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2341-026666.
Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου που ακολουθούν προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.
Γενικά
Η πρόσβαση, περιήγηση και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (web site)  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους των επισκεπτών – χρηστών του ιστοχώρου (web site), των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου (στο εξής όροι). Η myrepsos.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.myrepsos.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει με τη χρήση του ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.
Όροι και μεταβολές
Η myrepsos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Το ηλεκτρονικό κατάστημα myrepsos.gr  είναι ένα  αυτοτελές κατάστημα  με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες αφού εγγραφεί για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα για την είσοδο του στο ηλεκτρονικό κατάστημα  επιλέγοντας «Νέος Χρήστης Εγγραφή». Ο κάθε πελάτης δημιουργεί το δικό του μοναδικό συνδυασμό Αναγνωριστικού Ονόματος Πελάτη (username) και Κωδικό Πελάτη (password). Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά και η εγγραφή του  του παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του «Το Καλάθι μου», όπου εμφανίζονται τα προϊόντα που ο ίδιος έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβεί οποιαδήποτε στιγμή πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σε επισκόπηση των παραγγελιών του ή σε αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων κ.λ.π.). Επίσης ο πελάτης  μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα και τέλος να δει μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας την πορεία εκτέλεσης αυτής και τα περιεχόμενά της. Κατά την εγγραφή του νέου χρήστη είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία εταιρίας, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση και E-mail. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την διενέργεια των συναλλαγών μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και των πελατών, για να αποστέλλονται οι παραγγελίες και για να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος, διαφημιστικό υλικό κλπ. Η myrepsos.gr, δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη ή άλλα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ, παρά μόνο μετά από ρητή συγκατάθεσή του.
Η myrepsos.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών  που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα η myrepsos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.
Ευθύνη χρηστών
Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος myrepsos.gr δηλώνουν και αποδέχονται:
Να μην χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της myrepsos.gr για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
Να μην παραβιάζουν οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Να τηρούν απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος myrepsos.gr, καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών της ιστοσελίδας αυτής.
Να παρέχουν πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη. Ειδικότερα, για την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται.
Να ενημερώνουν τα προσωπικά δεδομένα εγγραφής τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του.
Να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους το μοναδικό αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής (username, password) που διατηρούν για τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.  Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στη myrepsos.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη της.
Να επιβεβαιώνουν ότι έχουν εξέλθει από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).
Να παρέχουν ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη – χρήστη.
Περιορισμός Ευθύνης
Η myrepsos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών  για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων.Η myrepsos.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση τους,καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Η myrepsos.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου και των υπηρεσιών της,δεν εγγυάται όμως οτι η λειτουργία της ηλεκτρονικής διεύθυνσής της ή των servers θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλματος,απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια προβλήματα.
Κατά την πληρωμή της παραγγελίας με τη χρήση πιστωτικής κάρτας από τον πελάτη, η παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της κάρτας  δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο ανεξάρτητα από το άτομο που τη χρησιμοποιεί. Επομένως για τα στοιχεία που παρέχονται από το χρήστη της κάρτας τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η κάρτα του με το αντίτιμο της πώλησης. Επομένως η παράνομη χρήση της κάρτας χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου της δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της  από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Εταιρείας μας για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.
Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και η myrepsos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.
Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων  και εν γένει λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Επίσης, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για πιθανή κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Εταιρεία μας και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει η Εταιρεία μας.
Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται.
Διαθεσιμότητα
Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή τηλεφωνικώς ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.
Τέλος η myrepsos.gr δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε  είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.
Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%).
Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας, πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε το 2341 026666 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2341 026666 ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@myrepsos.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
4. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο 2341 026666 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας.

Προσωπικά Δεδομένα
Η myrepsos.gr  δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών της τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 και της τροποποιήσεις αυτού  σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος η myrepsos.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή  να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο της. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιoύνται μέσω του myrepsos.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) και τις τροποποιήσεις αυτού που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.