ΜΥΡΕΨΟΣ: Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ἡ ἐνασχόληση τῶν γεωπόνων καὶ ἀγροτῶν τοῦ ν. Κιλκίς μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρωματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν (ΑΦΦ) ξεκίνησε μὲ μικρὰ βήματα καὶ πειραματισμοὺς στὰ τέλη τοῦ 2007.
Τὸν Σεπτέμβριο ἐκείνης τῆς χρονιᾶς διοργανώθηκε σεμινάριο ἀπὸ τὸ πρώην ΚΕΓΕ στὸν ν. Κιλκίς, νῦν Οργανισμὸς Γεωργικῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης, Κατάρτισης καὶ Ἀπασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) ΔHΜΗΤΡΑ, μὲ θέμα “Ἀρωματικὰ καὶ Φαρμακευτικά”, στὸ ὁποῖο μία ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς ἦταν καὶ ἡ Ἑλένη Μυρωνίδου, γεωπόνος M.Sc τῆς Δ/νσης Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας καὶ Κτηνιατρικῆς τοῦ ν. Κιλκίς. Read more