Πολιτική Επιστροφών

Η myrepsos.gr προσφέρει τη δυνατότητα της επιστροφής ή της αλλαγής των προϊόντων της παραγγελίας σαςαν για κάποιο λόγο δεν σας ικανοποιούν.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα αζημίως και αναιτιολόγητα εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τα προϊόντα με
α)αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος αχρησιμοποίητο,όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας καθώς και όποιο δώρο πιθανώς περιελάμβανε αυτή.

Στην παραπάνω περίπτωση ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.Θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την αρχική ,χωρίς να έχουν δηλαδή αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν.Τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους(π.χ ΔΑ,απόδειξη,φορτωτική κλπ).

Περαιτέρω επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

β)Σε περίπτωση εσφαλμένης εκτέλεσης της παραγγελίας από τη myrepsos.gr,δηλαδή αποστολή λάθος προϊόντων.

γ)Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των προϊόντων.

δ)Σε περίπτωση που το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα,το οποίο καλύπτεται από εγγύηση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής:

Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.Πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο,όπως ακριβώς ήταν πρίν την πώληση στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα της καθώς και όποιο δώρο πιθανώς υπήρχε.Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί το επιπλέον δώρο ,τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

Εφόσον πληρούνται οι όροι επιστροφής ,ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει πίστωση ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντων ,είτε να λάβει πίσω μετρητά εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά.Όλες οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από εμάς.Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της κάρτας σας.

Σε περίπτωση που σας παραδωθεί κάποιο ελαττωματικό προϊόν ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό σχετικά με το προϊόν και το υπάρχον πρόβλημα.Σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας της myrepsos.gr το κόστος επιστροφής και αντικατάστασης βαρύνει το κατάστημά μας και ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει τη επιστροφή των χρημάτων του,πίστωση ίσης αξίας για αγορά άλλου προϊόντος ή την εκ νέου απόστολή της παραγγελίας.Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από το χώρο σας από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του πελάτη,τον τελευταίο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Πρίν την επιστροφή του/των προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε.