Πληροφορίες

Γραφεία
Αρχή 21ης Ιουνίου
Κιλκίς 61100

Τηλέφωνο 
(2341) 026666

E-mail
info@myrepsos.gr